الا بذکرالله تطمئن القلوب
توسط : mohsenpour

گریه نکردن چشم از سختی دل است

سختی دل از گناه بسیار است

گناه بسیاراز آرزوهای زیاد است

آرزوهای زیاد از فراموشی مرگ است

فراموشی مرگ از حب دنیا است

 حب دنیا از دوری از خداست

نزدیکی به خدا مشگل گشای انسان است

الا بذکرالله تطمئن القلوب

دوشنبه 28/3/1386 - 2:38
پسندیدم 0
UserName