دوری از سه خصلت بد
توسط : mohsenpour

ازسه خصلت دور باش:

1-حسد  2-حرص  3-تکبر

دوشنبه 28/3/1386 - 2:5
پسندیدم 0
UserName