كاشاني مدير عامل باشگاه پرسپوليس شد.
توسط : Saratan X
به گزارش خبرگزاري فارس، ساعاتي پيش با برگزاري نشست هيات مديره باشگاه پرسپوليس، حبيب كاشاني به عنوان مدير عامل جديد تيم تهراني انتخاب شد.
كاشاني در اين راي گيري بيشترين آراء را به خود اختصاص داد تا به عنوان مدير عامل باشگاه پرسپوليس تهران كارش را آغاز كند.
بنا بر تصميم نهايي، كاشاني موظف است كه طي 10 روز آينده برنامه هاي اجرايي باشگاه را براي تصويب تقديم هيات مديره كند.
محمد حسن انصاريفرد، مدير عامل سابق باشگاه پرسپوليس بود كه در روز بيست خرداد ماه سال جاري از سمتش در تيم تهراني استعفا كرد.
دوشنبه 28/3/1386 - 1:55
پسندیدم 0
UserName