رفع نقص‌ 6 رايانه‌ ايستگاه‌ فضايي‌ بين‌ المللي‌.
توسط : Saratan X
جام جم آنلاين: يکي‌ از مقامات‌ بلند پايه‌ سازمان‌ فضايي‌ آمريکا‌ ناسا‌ اعلام‌ کرد 6 رايانه‌ معيوب‌ روسي‌ ايستگاه‌ فضايي‌ بين‌ المللي‌ روز شنبه‌ تعمير شدند.‌
به‌ گزارش‌ خبرگزاري‌ شين‌ هوا ، مايک‌ سافرديني‌‌ رييس‌ برنامه‌ ايستگاه‌ فضايي‌ بين‌ المللي‌ ناسا گفت‌: در حال‌ حاضر‌ 6‌ رايانه‌ معيوب‌ ايستگاه‌ فضايي‌ بين‌ المللي‌ تعميير شده‌ اند‌ و ما سعي‌ مي‌ کنيم‌ بدانيم‌ آيا محيط چه‌ تاثيري‌ بر روي‌ رايانه‌ ها داشته‌ است‌‌.
وي‌ در ادامه‌ گفت‌: مهم‌ اين‌ است‌ که‌ رايانه‌ هاي‌ مربوط به‌ کنترل‌ و فرماندهي‌ اين‌ ايستگاه‌ خوب‌ کار مي‌ کنند‌.
کارشناسان‌ روس‌ و آمريکايي‌ تلاش‌ هاي‌ زيادي‌ براي‌ رفع نقص‌ رايانه‌ ها انجام‌ دادند‌ با اين‌ حال‌ اين‌ کارشناسان‌ هنوز علت‌ نقص‌ فني‌ رايانه‌ ها را اعلام‌ نکردن
دوشنبه 28/3/1386 - 1:38
پسندیدم 0
UserName