هفت روز و شب علی(ع) خون می گریست
توسط : maryam_raha

 

هفت روز و شب علی خون می گریست

چاه می داند علی چون می گریست

در میان آسمانها ماه نیست

شیر حق جز در کنار چاه نیست

فاطمه(س) یا فاطمه(س)  ذکر علی ست

قصه ء پهلو و در فکر علی است

یاعلی (ع)! تیغ شرربارت کجاست؟

نیمه شبها،یارو غمخوارت کجاست ؟

یا علی (ع) کو شمع شام خانه ات ؟

گریه بس کن ،در تب پروانه ات

فاطمه (س) ای معنی چاه و علی (ع)

رابط بین شب و ماه و علی (ع)

این که آه سینه اش، درد شب است

دختر پاکی و تقوا زینب(س) است

فاطمه (س) بنگر دمی بر نور عین

این حسین است این حسین است این حسین

از غم تو سوختیم یا فاطمه (س)

چشم بر در دوختیم یافاطمه (س)

بشکند در بشکند در بشکند

باز آتش بر دل من می زند

فاطمه !صدیقههرا!مرضیه !

ای زکیه !طاهره !ای راضیه !

جامه ات را به مسکین می دهی

بینوایان را تو تسکین می دهی

بر زبان جاریست نام پاک تو

آگهیم از آن دل غمناک تو

تیغ حیدر باز افتاده زدست

پهلوی او همسرش بود و شکست

زمزم و کوثر که با هم جمع شد

فاطمه(س) پروانه ،حیدر شمع شد

 

 

يکشنبه 27/3/1386 - 21:10
پسندیدم 0
UserName