عشق يعني دل سپردن در الست
توسط : حامد...
 

عشق يعني دل سپردن در الست

از مي وصل الهي ، مست ِمست

 

عشق يعني ذكر ناموس خدا

يا علي گفتن به زير دست و پا

 

عشق يعني جلوه ي صبر خدا

شرم ايوبِ نبي از مرتضي

 

عشق يعني صبر در هنگام خشم

عشق يعني جاي سيلي روي چشم

 

عشق بر دلها شهامت مي دهد

عشق بر غمها حلاوت مي دهد

 

عشق بر دلداه فرمان مي دهد

عاشق ِ جان داده را جان مي دهد

 

عشق باعث شد كه دل سامان گرفت

پشت درب ِخانه زهرا جان گرفت

 

عشق يعني صحبت بي واهمه

عشق يعني انقلاب فاطمه

 

عشق يعني عشق نابِ فاطمه

بيت الاحزان خرابِ فاطمه

 

عشق يعني صحبت بي واهمه

حيدر ِ دربند پيش فاطمه

 

آنكه خود مرد دلير جنگ بود

دستگير فرقه اي صد رنگ بود

 

عشق يعني عاشقي در تار و پود

گردش دسداس با دستِ كبود

 

عشق يعني گريه هاي حيدري

دختري ، دنبال نعش مادري

 

عشق يعني قلب چون آينه اي

جاي ميخ در به روي سينه اي

 

 

عشق يعني انتظار ِ منتظر

سينه اي مجروح از مسمار در

 

عشق يعني طاعت جان آفرين

ردّ ِ خون سينه بر روي زمين

 

يکشنبه 27/3/1386 - 20:35
پسندیدم 0
UserName