خسته ام
توسط : bacheh_bad
 

خسته از تكرار و اينهمه تكرار خسته ام

از هاي و هوي كوچه و بازار خسته ام

بيزارم از ستاره و آزرده ام ز ماه

امشب دگر ز هرچه و هركار خسته ام

بيزارم از خموشي تقويم روي ميز

از دنگ دنگ ساعت ديوار خسته ام

از او كه مي گفت يار تو هستم ولي نبود

از او كه بي شكيبم و بيمار خسته ام
يکشنبه 27/3/1386 - 17:58
پسندیدم 0
UserName