سوز و گداز
توسط : bacheh_bad
 

شمعم و خوانده ام خط سرنوشت خويش

مرا براي سوز و گداز آفريده اند .
يکشنبه 27/3/1386 - 17:52
پسندیدم 0
UserName