آنتی هیستامین
توسط : bacheh_bad
 

آنتی هیستامین‌ها دردرمان كهیر‌های غیرآلرژیك موثراست

كهیر ضایعه پوستی است كه به صورت حاد یا مزمن و به شكل تورم در پوست تظاهر می‌كند.

يکشنبه 27/3/1386 - 16:51
پسندیدم 0
UserName