پروتكلها11
 

پروتكل 10

وظيفه قوم ما،پياده كردن برنامه‏هايي است كه قبلا آنها را طراحي كرده‏ايم.لذا براي ما ضروري است كه پيش از هر چيز به‏ پرورش خويش بپردازيم و طوري بار آييم كه روحيه بي‏پروايي، گستاخي و زورگويي،با شخصيتمان عجين شود.

به مردم القاء مي‏كنيم كه خود«افراد»داراي اعتبار و اهميت‏ هستند.اهميت خانواده و نقش تربيتي آن را در بين غير يهوديان از بين‏ مي‏بريم و اجازه اظهار وجود به كسي نمي‏دهيم زيرا توده مردم بايد صرفا به وسيله ما اداره شوند.

براي آنكه آرزوي استقرار حكومت مطلقه قوم خود را در دل‏ همه مردم جهان ايجاد كنيم،لازم است كه رابطه مردم را با دولتهايشان‏ تيره كنيم؛به طوري كه مردم،بر اثر اختلاف عقيده،گرسنگي،بيماري‏ و كشمكش به تنگ آيند و جز به رهايي از دست دولتهايشان و پناه بردن‏ به حكومت نجات‏بخش ما،به  چيز ديگري نينديشند.

اگر در راه رسيدن به هدفهايي كه در پيش داريم،كوشا نباشيم‏ و به ملل دنيا يك لحظه فرصت نفس كشيدن بدهيم،به سختي مي‏توانيم‏ به هدفهايمان برسيم.

يکشنبه 27/3/1386 - 16:14
پسندیدم 0
UserName