پاهاي هشداردهنده فيل‌ها
توسط : bacheh_bad
 

پاهاي هشداردهنده فيل‌ها

محققان دانشگاه استنفورد مي‌گويند فيل‌ها مي‌توانند از طريق پاهاي خود پيام ساير فيل‌ها را به هنگام خطر بشنوند. پيش از اين دانشمندان به توانايي فيل‌ها در انتشار صداهايي با فركانس پايين پي برده بودند كه از طريق آن مي‌توانند با فيل‌هايي كه كيلومترها از آنها دور هستند ارتباط برقرار كنند.

مطالعات نشان مي‌دهد كه فيل‌ها امواج لرزه‌اي ايجاد مي‌كنند كه از زمين عبور مي‌كند و ساير گله‌هاي فيل‌ها مي‌توانند از طريق پاهاي بسيار حساس خود اين علائم را دريابند. در اين زمان فيل‌ها دور هم جمع مي‌شوند و بچه‌ها را نيز به وسط گروه هدايت مي‌كنند

يکشنبه 27/3/1386 - 16:9
پسندیدم 0
UserName