تالاسمي
توسط : bacheh_bad
 

تالاسمی؛ پیشگیری آسان درمان مشكل

یاس و ناامیدی، حسرت، كینه و خشونت،افسردگی،اضطراب، ترس از مرگ، عدم اعتماد به نفس، خشم، درماندگی و... گوشه ای از احساساتی است كه بیماران دچار تالاسمی در زمان های گوناگون تجربه می كنند.

يکشنبه 27/3/1386 - 16:4
پسندیدم 0
UserName