آفتاب و سرماخوردگي
توسط : bacheh_bad
 

۲۰ دقیقه درآفتاب باشید تا سرما نخورید

بیست دقیقه دراز كشیدن زیر آفتاب احتمال سرماخوردگی را در انسان كاهش می دهد.

يکشنبه 27/3/1386 - 14:22
پسندیدم 0
UserName