ديابت و ناباروري مردان
توسط : bacheh_bad
 

دیابت با ناباروری مردان ارتباط دارد

نتایج یک تحقیق جدید نشان می‌دهد دیابت با میزان بالاتر آسیب اسپرم همراهی دارد و ممکن است بر باروری مردان تاثیر گذارد.

يکشنبه 27/3/1386 - 14:20
پسندیدم 0
UserName