رژيم غذايي
توسط : bacheh_bad
 

رعایت رژیم غذایی خاص در درمان آلرژی موثراست

با توجه به عوارض درازمدت داروها در درمان آلرژی، لذا رعایت رژیم غذایی خاص برای درمان این بیماری موثرتراست.

يکشنبه 27/3/1386 - 14:16
پسندیدم 0
UserName