سيگار و جنسيت جنين
توسط : bacheh_bad
 

سیگار کشیدن والدین بر جنسیت جنین تاثیر دارد

محققان دریافته اند والدینی که سیگار می کشند ، موجب می شوند که جنین در صورت پسر بودن از بین برود و احتمال دختر شدن جنین افزایش یابد و جنین دختر نیز در صورت تولد ۲ برابر بیشتر در معرض سرطان قرار می گیرد.

يکشنبه 27/3/1386 - 14:13
پسندیدم 0
UserName