كودكان و سيگار
توسط : bacheh_bad
 

قرار گرفتن کودک در معرض دود سیگار باعث اختلال در عملکرد تحصیلی وی می شود

به گفته پژوهشگران، دود سیگار باعث کندی ذهن کودک و در نتیجه عملکرد ضعیف وی در دوران تحصیل می شود.

يکشنبه 27/3/1386 - 14:0
پسندیدم 0
UserName