كاهش 10 درصدي قدرت خريد كارگران
توسط : bacheh_bad
 

كاهش 10 درصدي قدرت خريد كارگران

دبير انجمن پژوهش كار با انتقاد از دستمزد مصوب شوراي عالي كار گفت: دستمزد مصوب شوراي عالي كار طي سال‌جاري موجب شده تا قدرت خريد كارگران به ميزان 10 درصد كاهش يابد.بهتيس نيكزاد با اشاره به اين مطلب گفت: افزايش دستمزد كارگران موجب افزايش قيمت ساير اقلام مصرفي در كشور مي‌شود.

 بنابراين بهتر است دولت در راستاي افزايش قدرت خريد كارگران، كمك‌هاي غيرنقدي به كارگران را در كشور افزايش دهد.وي همچنين ميزان خط فقر را امسال بر پايه 500 هزار تومان عنوان كرد و افزود: با توجه به افزايش نرخ تورم در قيمت مسكن و ساير اقلام مصرفي بايد خط‌ فقر كارگران امسال برپايه 500 هزار تومان محاسبه شود.نيكزاد از اين مطلب كه دستمزد مصوب شوراي عالي كار در تمام بنگاه‌هاي توليدي كشور اجرايي نمي‌شود، انتقاد کرد
يکشنبه 27/3/1386 - 13:54
پسندیدم 0
UserName