وای بر زنی که....
توسط : نگارینا

حضرت فاطمه(س) میفرماید:

وای بر زنی که همسرش را به خشم آورد و خوشبخت آن زنی که همسرش از او راضی باشد.

                                            (وسائل الشیعه،ج20،ص 213)

يکشنبه 27/3/1386 - 13:7
پسندیدم 0
UserName