جوک
توسط : اشرفی 1
یه روز دونفر می روند به سینما یک فیلم را دوبار نگاه میکنند اولی به دومی می گه اینجاهم فیلم تکراری پخش می کنن.!!!!
يکشنبه 27/3/1386 - 11:1
پسندیدم 0
UserName