چند بار گفتیم باز هم می گوییم....
توسط : paiesan
نردبان زندگي ما و منيست عاقبت اين نردبان افتادنيست لاجرمهرکس که بالاتر نشست استخوانش سخت تر خواهد شکست
يکشنبه 27/3/1386 - 5:21
پسندیدم 0
UserName