بازي ‪ ۲‬تيم راه‌آهن و شهرداري بندرعباس به خشونت كشيده شد.
توسط : Saratan X
ديدار برگشت مرحله پلي‌آف بين ‪ ۲‬تيم راه‌آهن تهران و شهرداري بندرعباس در دقيقه ‪ ۴۷‬بازي و در حالي كه راه‌آهن ‪ ۲‬بر صفر از ميزبان خود جلو بود با پرتاب‌سنگ و اشياي مختلف به خشونت كشيده و از سوي مسعود مرادي داور اين ديدار تعطيل اعلام شد.

تماشاگران بندرعباسي كه يكبار نيز در دقيقه ‪ ۱۰‬بازي باپرتاب ترقه موجب توقف ‪ ۵‬دقيقه‌اي بازي شده‌بودند پس از به ثمر رسيدن گل دوم تيم راه‌آهن توسط هادي اصغري در ابتداي نيمه‌دوم، پرتاب اشياي مختلف به درون چمن‌سبز ورزشگاه تختي بندرعباس را شدت بخشيدند.

بازيكنان هر دو تيم كه به همراه خبرنگاران و گزارشگران از هر دو سوي ورزشگاه با پرتاب سنگ مواجه شده‌بودند در وسط زمين گير افتاده و تا مدتها قادر به خروج از زمين نشدند.

هرچند افراد محاصره شده در وسط زمين سعي در مصون نگه داشتن خود داشتند اما پرتاب سنگ و ساير اشيا كه ابتدا با پرتاب بطريهاي آب‌معدني آغاز شده بود منجر به مجروح شدن برخي از بازيكنان ‪۲‬تيم، نماينده فدراسيون و عكاس خبرگزاري فارس گرديد.

خوشبختانه عدم توفيق تماشاگران خشمگين در ورود به محوطه چمن از شدت گرفتن خسارات و صدمات جلوگيري كرد.

نهايتا يگان ويژه نيروي انتظامي اقدام به هدايت تماشاگران خشمگين به بيرون از ورزشگاه كرده و تعدادي از اغتشاشگران را نيز دستگير كردند.
يکشنبه 27/3/1386 - 1:53
پسندیدم 0
UserName