حرم دست حرامی خراب گشته بیا
توسط : z1e3i6n2

درون قلب جهان انقلاب است بیا

               جهان بدون تو منجلاب است بیا

نظاره کن به فراسوی سامرا و ببین

          حرم بدست حرامی خراب گشته بیا

        بیایید همه با هم برای فرج امام زمانمان دعا کنیم

شنبه 26/3/1386 - 15:47
پسندیدم 0
UserName