درخواست از خدا
توسط : MOTTAHET
خداوندا،
آن که در تنهاترین تنهاییم تنهایم گذاشت، تو در تنهاترین تنهاییش تنهایش مگذار.
شنبه 26/3/1386 - 12:33
پسندیدم 0
UserName