به 3 چيز اعتماد نكن

به 3 چيز اعتماد نكن: دل، زمان و عمر...دل رنگ پذيره،زمان در تغييره،عمر در تقديره

شنبه 26/3/1386 - 11:55
پسندیدم 0
UserName