تقدیم به حرمین عسگریین
توسط : سیدحسنی

 اشک ازچشمهاآویخته بانفسهایم غمی امیخته

ایستاده مهدی صاحب الزمان پای آن گلدسته های ریخته

این فاجعه را دوباره به حضرت صاحب الزمان و نماینده او مقام معظم رهبری و سربازانش شیعیان ایران زمین تسلیت عرض میکنم

شنبه 26/3/1386 - 10:36
پسندیدم 0
UserName