زندگی دو نیمه است !

اسپنسر جانسون:زندگی دو نیمه است : نیمه اول در انتظار نیمه دوم ، نیمه دوم در حسرت نیمه اول


 

 

شنبه 26/3/1386 - 10:19
پسندیدم 0
UserName