معرفی مشخصات گل لاله
توسط : اشرفی 1
گل لاله:

 

بافت گیاه:متوسط       نوع گیاه:علفی چند ساله

دوام برگ:خزان کننده   گل دهی:بهار

منشا وگسترش:آسیاواروپا  ارتفاع:۶۰-۱۲سانتیمتر

ریخت شناسی:لاله گیاهی است بابرگهای نواری پهن و گلهای زیبا با رنگهای متنوع(قرمز-زرد-صورتی-بنفش-نارنجی-دورنگ و...)ازنظر باغبانی به دو گروه تقسیم می شود :لاله هایی باشاخه گلدهنده بلند که مناسب گل شاخه بریده هستند و لاله هایی بادمگل کوتاه و گلهای درشت که بیشتر در گلدان کشت می گردند.

نیازهای طبیعی:

نور:آفتاب کامل تاسایه آفتاب

خاک:خاک باغچه+خاک برگ پوسیده+ماسه(بدون کود دامی)

عمق کاش۲۰-۱۲سانتیمتر

فاصله کاش۱۰-۵سانتیمتر

رطوبت:آبیاری معمولی

کاشت و نگهداری:پیازها را در دمای ۱۵تا۲۰درجه انبار کردهودر آبان ماه بکارید.خاک لاله باید زهکشی مناسبی داشته باشد تا پیازها نپوسند.گلدانها به مدت ۶هفته در دمای ۴درجه و۶هفتهدر دمای۵-۱۰درجه قرار داده می شوند و سپس به گلخانه سرد(۱۵درجه)منتقل می گردند.به تدریج ریشه ها و برگها رشد کرده و بسته به گونه گیاه جوانه گل نیز ظاهر می شود.

ازدیاد:کاشت بذرو پیاز

کاربرد در فضای سبز:مناسب کاشت در باغچه ها-حاشیه ها-گلدانها-باغهای صخره ها و گل شاخه بریده

آفات و بیماریها:لاله به قارچها حساس است.

منبع:ماهنامه پیام سبز-سال پنجم-شماره۵۰-اسفند۱۳۸۴

شنبه 26/3/1386 - 8:29
پسندیدم 1
UserName