عبادت کردن
 

امام حسن عسکری علیه السلام فرمودند:


لَیسَتِ العِبادَةُ کَثرَةَ الصیّامِ وَ الصَّلوةِ وَ

انَّما العِبادَةُ کَثرَةُ التَّفَکُّر فی أمر اللهِ.


عبادت کردن به زیادی روزه و نماز

نیست، بلکه (حقیقت) عبادت، زیاد در

 کار خدا اندیشیدن است.

(تحف العقول، ص448)
شنبه 26/3/1386 - 8:25
پسندیدم 0
UserName