کلسیم را از مواد غذایی دریافت کنید.
توسط : Saratan X
زنانی که بیشتر کلسیم مورد نیاز روزانه را از مواد غذایی دریافت می کنند در مقایسه با آنها که قرص های کلسیم مصرف می کنند ، استخوان های سال تری دارند.
کلسیم کافی برای جلوگیری از پوکی استخوان ضروری است. بسیاری از افزارد بویژه زنان به علت کمبود کلسیم استخوان های ضعیفی داشته در معرض ابتلا به پوکی استخوان قرار دارند.
مصرف کلسیم با جلوگیری ازدریافت کلسیم مورد نیاز از استخوان ها به حفظ جرم استخوانی کمک می کند.
به گزارش ساینس دیلی ، محققان می گویند زنان را می توان در سه گروه قرار داد :
- گروهی به نام گروه مکمل که حد اقل 70 درصد کلسیم روزانه را از قرص های مکمل دریافت می کنند.
- گروهی به نام گروه غذایی که 70 درصد کلسیم مورد نیاز را از محصولات لبنی و سایر غذاها می گیرند.
- و گروه سوم که تحت عنوان گروه غذا و مکمل نامیده می شوند و کلسیم مورد نیازشان از هر دوی این منابع تامین می گردد.
نکته جالب توجه در این مطالعه این بود که دریافت کنندگان مکمل های کلسیم با مصرف 1030 میلی گرم از این عنصر در روز در مقایسه با گروه غذایی که کلسیم را از مواد غذایی می گرفتند جرم استخوانی کمتری در ناحیه ستون فقرات و لگن داشتند.
گروه سوم که از هر دو منبع غذایی و مکمل کلسیم دریافت می کردند علاوه بر بیشترین دریافت کلسیم در روز ( 1620 میلی گرم در روز ) بالاترین دانسیته معدنی استخوان را نیز داشتند.
مشخص شده که هورمون استروژن به حفظ جرم استخوانی کمک می کند اما شکل استاندارد استروژن در کبد شکسته یا به اشکال دیگری متابولیزه می شود که برخی فعال و گروهی غیر فعالند.
آزمایش نمونه های ادرار نشان داده است میزان نسبت متابولیت های فعال استروژن به اشکال غیر فعال آن در زنان گروه غذایی و گروه سوم یعنی غذا و مکمل در مقایسه با گروه مکمل بیشتر است.
بر این اساس کلسیم غذایی با تغییر متابولیسم استروژن ارتباط دارد بطوریکه تولید متابولین فعال را افزایش می دهد.
محققان می گویند گرچه هنوز اطمینان کامل در مورد غلت این تاثیر حاصل نشده اما شاید عناصری به غیر از کلسیم چنین تغییری را سبب می شود.
همچنین محققان دریافته اند محصولات لبنی که منبع اصلی کلسیم هستند می توانند حاوی ترکیباتفعال استروژن باشند و این بر جرم استخوان و میزان متابولیت های استروژنی در ادرار تاثیر می گذارد.
در مورد قرص های کلسیم مسئله مهم میزان جذب کلسم موجود در آنهاست. برای مثال قرص های کلسیم کربنات باید با غذا مصرف شود بطوریکه اسید معده به جذب آن کمک کند در حالیکه قرص های کلسیم سیترات چنین محدودیتی ندارند.
از طرفی مشخص شده فقط 35 درصد کلسیم موجود در مکمل ها جذب بدن می شود. محققان معتقدند کلسیم موجود در مواد غذایی بهتر جذب می شود و این هم دلیل دیگری برای ارجحیت دریافت کلسیم از طریق مواد غذایی است.
در مورد محصولات لبنی با اینکه منابع اصلی کلسیم هستند اما کسانی که به این مواد حساسیت دارند می توانند کلسیم را از سایر منابع مانند آب میوه های غنی شده با کلسیم دریافت کنند.
سبزیجات دارای برگ سبز نیز حاوی کلسیم هستند اما کلسیم آنها به خوبی کلسیم محصولات لبنی جذب نمی شود
جمعه 25/3/1386 - 22:7
پسندیدم 0
UserName