امروز خود را از دست نده

آنكه امروز را از دست مي دهد فردا را نخواهد يافت. خوشبختي آينده در استفاده كردن از زمان حال است

.

                                              

جمعه 25/3/1386 - 19:54
پسندیدم 0
UserName