کلبه حقیرانه
توسط : kuroshkabir

خدایا من در این کلبه حقیرانه خود چیزی دارم که تو در عرش کبریایی خود نداری .من چون تویی دارم و تو چون خودی نداری.

امام زین العابدین(ع)

جمعه 25/3/1386 - 17:11
پسندیدم 0
UserName