اندرزهاي ديني 7
توسط : nahidjoon
 

 عذاب آخرت به خاطر سخن چيني ، غيبت و دروغ است.

جمعه 25/3/1386 - 14:49
پسندیدم 0
UserName