حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام درباره حضرت فاطمه زهرا عليها السلام مى‏فرمايند:
توسط : حامد...
 

حضرت اميرالمؤمنين عليه السلام درباره حضرت فاطمه زهرا عليها السلام مى‏فرمايند:

 

«انها استقت‏بالقربة حتى اثرفى صدرها وطحنت‏بالرحى حتى مجلت‏يدها وكسحت البيت‏حتى اغبرت ثيابها واوقدت النار تحت القدر حتى دكنت ثيابها فاصابها من ذلك ضرر شديد; حضرت فاطمه زهرا عليها السلام آن قدر با مشك، آب كشيد كه اثر آن در سينه‏اش آشكار شد و چندان با دست‏خود آسياب كرد كه دستهايش پينه زد و آن قدر خانه را جاروب كرد كه لباسهايش خاك آلود گرديد . و چندان آتش در زير ديگ روشن كرد كه لباسهايش سياه و دود آلود شد و از اين كارها رنج و سختى زيادى به او رسيد .» علل الشرايع، ج‏2، ص‏366

جمعه 25/3/1386 - 10:56
پسندیدم 0
UserName