خدایا صاحب ما شیعیان را برسان
توسط : بر ز خ
  سلام

اشک ازمژگان صبر آویخته    با نفسهایم غمی آمیخته

ایستاده مهدی صاحب زمان    پای آن گلدسته های ریخته

باچشمانی اشک آلود ودلهایی غمداربه خاطر این مصیبت بزرگ "اهانت به ساحت مقدس دو امام مظلوممان امام هادی(ع) وامام عسگری(ع) دستهایمان را به سوی آسمان بلند کرده وهمه با هم دعا کنیم:

اللهم عجل لولیک الفرج

                              خدایا صاحب ما را برسان

پنج شنبه 24/3/1386 - 13:15
پسندیدم 0
UserName