نامردها
توسط : سیدحسنی
به پا خیز آقا جانم

بنگر به قبر عمه و جد و أب و أم

گمگشته ی شیعه ، گل باغ امامت

ای یوسف زهرا سرت بادا سلامت

برای دومین بار این جنایت بزرگ را مرتکب شدند

و قلب مبارک امام زمانمون را خون کردند

اهل سامرا جوابم بدهید

آخر این رسم امانتداری است


أین المرتجی لإزالة الجور و العدوانهتک حرمت به بار گاه ملکوتی امامین عسکریین را به

ساحت مقدس بقیة الله الاعظم روحی له الفداء و شما

دلسوختگان راه ولایت تسلیت عرض می کنم

به امید ظهور منجی لعنت به این نامردهای نامرد
پنج شنبه 24/3/1386 - 10:54
پسندیدم 0
UserName