يکی از زنان مدينه خدمت زهرا ( عليها السلام ) رسيد و گفت :
توسط : حامد...
 

يکی از زنان مدينه خدمت زهرا ( عليها السلام ) رسيد و گفت :

 مادر پيری دارم که در مسايل نماز سؤالاتی  دارد و مرا فرستاده است تا مسايل شرعی نماز را از شما بپرسم . حضرت زهرا فرمود : بپرس . و آنگاه مسايل فراوانی مطرح کرد و پاسخ شنيددر ادامه پرسشها آن زن خجالت کشيد و گفت : ای دختر رسول خدا بيش از اين نبايد شما را به زحمت اندازم .

حضرت فاطمه ( عليها السلام ) فرمودند : " باز هم بيا و آنچه سؤال داری بپرس ، آيا اگر کسی را روزی اجير نمايند که بار سنگينی را به بام بالا ببرد و در مقابل صد هزار دينار طلا مزد بگيرد ، چنين کاری برای او دشوار است " ؟ گفت : خير . حضرت ادامه دادند : " من هر مسأله ای را که پاسخ مي دهم ، بيش از فاصله بين زمين و عرش گوهر و لؤلؤ پاداش مي گيرم ، پس سزاوارتر است که بر من سنگين نيايد . "

بحار الانوار ، ج 2 ، ص 3

پنج شنبه 24/3/1386 - 9:44
پسندیدم 0
UserName