...
توسط : ياس كوچك

+++ ايستاده مردن بهتر از زانو زده زيستن است .

                                                        (آلبرت کامو)


چهارشنبه 23/3/1386 - 20:0
پسندیدم 0
UserName