...
توسط : ياس كوچك

+++ تنها با عشق ميان دلهاي شماست که عشق ميان شما عمق و استحکام واقعي خود را نشان خواهد داد.

                                   

                                                       (باربارا دي آنجليس)

چهارشنبه 23/3/1386 - 20:0
پسندیدم 0
UserName