...
توسط : ياس كوچك

+++ عاشق هر که هستيد ، با وفاداري به او عشق بورزيد.

                                                  (باربارا دي آنجليس)

چهارشنبه 23/3/1386 - 19:59
پسندیدم 0
UserName