...
توسط : ياس كوچك

 عشق نور است که هرچه را در مسيرش قرار بگيرد - از جمله قلب ها را - از خود روشن مي سازد.

                                                 (باربارا دي آنجليس)

چهارشنبه 23/3/1386 - 19:57
پسندیدم 0
UserName