گفتار بزرگان جهان 9
توسط : kuolak
 

 حيله و خيانت اغلب از اشخاص ناتوان سر می زند. ( لارشفوگو ) 

چهارشنبه 23/3/1386 - 16:40
پسندیدم 0
UserName