مغز .....
توسط : MOTTAHET

مغز متفکرترینِ انسانها را، گلوله نادان ترینِ انسانها نابود می کند.

چهارشنبه 23/3/1386 - 16:38
پسندیدم 0
UserName