. . .
توسط : ياس كوچك
 

یک روز صبح، مریدی با استادش دردشت قدم میزد.مرید سوال می کرد کدام رژیم غذایی برای منزه سازی روح لازم است؟

هر چند استادش همواره تاکید داشت که تمام غذاها مقدس اند، مرید باور نمی کرد...

مرید گفت: باید غذایی باشد که ما را به خدا نزدیک کند...

استاد گفت: خب، شاید حق با تو باشد. مثلا آن قارچ ها... آنجا...

مرید به هیجان آمد وفکر کرد این قارچ ها او را منزه میکنند و به خلسه میبرند.اما همین که خم شد تا یکی بچیند، فریادی کشید و وحشت زده گفت: این ها که سمی اند! اگر یکی از آنها را می خوردم، می موردم!!!

استاد گفت: خب، من هیچ غذایی دیگری نمی شناسم که تو را با این سرعت نزد خدا ببرد...

چهارشنبه 23/3/1386 - 13:43
پسندیدم 0
UserName