چه حاصل؟

 

دلا ! غافل ز سبحانی ، چه حاصل ؟

             مطیع نفس و شیطانی ، چه حاصل؟

بوَد قدر تو افزون از ملائک

             تو قدر خود نمی دانی ، چه حاصل؟

چهارشنبه 23/3/1386 - 12:41
پسندیدم 0
UserName