دو بیتی
توسط : noavar

یک چشم من اندر غم دلدار گریست      

چشم دگرم حریص بود و نگریست

چون روز وصال شد آنرا بستم

گفتم نگریستی که نباید نگریست

چهارشنبه 23/3/1386 - 12:22
پسندیدم 0
UserName