زندگی
توسط : noavar
زندگی لحظه ای بیش نیست پس آن لحظه را زندگی کن
چهارشنبه 23/3/1386 - 12:18
پسندیدم 0
UserName