و تو آن کوهی که ...
توسط : bacheh_bad
 

قلبت کتیبه ای باستانی است از هزاره ای دور. سنگ نبشته ای که حروفی نا خوانا را بر آن حکاکی کرده اند. الفبای قومی نا شناخته را شاید... و تو آن کوهی که نمی توانی واژه هایی را که بر سینه ات کنده اند بخوانی قرن ها پشت قرن می گذرد و غبار ها روی غبار می نشیند؛ و تو هنوز منتظری... تا کسی بیاید وخاک این کتیبه را بروبد، کسی که رمز الفباهای منسوخ را بلد است،کسی که می تواند از شکل های در هم و بر هم،واژه کشف کند و از واژه های بی معنا، فرمان

چهارشنبه 23/3/1386 - 11:46
پسندیدم 0
UserName