دنياي شيشه اي
توسط : bacheh_bad
 

همیشه فکر کن تو یه دنیای شیشه ای زندگی می کنی ، پس سعی کن به طرف کسی سنگ پرتاب نکنی ، چون اولین چیزی که می شکنه دنیای خودته

چهارشنبه 23/3/1386 - 11:39
پسندیدم 0
UserName