شعر به مناسبت شهادت ام ابیها
توسط : moeini59

  آن شب قمر از زیر ابر پاره پاره 

  می ریخت از پیمانه چشمش ستاره

  آن شب سپیده درد دل با باد می گفت     

   از کینه و بی رحمی صیاد می گفت

                        

چهارشنبه 23/3/1386 - 8:22
پسندیدم 0
UserName